Word donateur

Wil je de sterrenwacht een warm hart toedragen? Iedere gift en donatie is van harte welkom! Donaties worden gebruikt voor de exploitatie van de sterrenwacht. Daaronder vallen algemene operationele gasten voor het openhouden van het gebouw, uitbreiding en onderhoud van de expositie of het opzetten of meedoen aan themadagen.

De sterrenwacht voert haar activiteiten uit in overeenkomst met de code Cultural Governance; Deze code garandeert dat culturele en educatieve instellingen een transparant (financieel) beleid voeren. Hoe de sterrenwacht haar beleid heeft gevoerd – en gaat voeren, lees je in onze werkplannen en jaarverslagen die op deze website te downloaden zijn.

Sterrenwacht Limburg is een ANBI-instelling; Je donatie aan ons is daardoor aftrekbaar.

Vriend van de Sterrenwacht
Indien je €30,- of meer doneert ben je een jaar lang ``Vriend van de Sterrenwacht``.
30

 • Gratis toegang
 • Korting op consumpties
 • Korting op de meeste spullen in onze Astroshop
 • Gebruik van de apparatuur
 • Je ontvangt regelmatig ons digitale magazine “SterrenSTOF”

DONATIES EN SPONSORING

Sterrenwacht Limburg is een non-profit organisatie die door middel van de exploitatie van een publiekssterrenwacht op de Brunsummerheide de sterrenkunde in populaire zin probeert te verbreiden. Voor de praktische uitvoering is de sterrenwacht afhankelijk van een voldoende financiëel draagvlak.

De sterrenwacht genereert inkomsten door middel van een geringe entreeheffing, de verkoop van frisdrank, snacks en de exploitatie van een bescheiden winkeltje. Dit is echter niet genoeg om de exploitatiekosten van de sterrenwacht te dekken. Daarom zijn wij ook afhankelijk van steun uit de hoek van overheden, organisaties en particulieren.

De sterrenwacht is altijd op zoek naar sponsoren en donateurs; Zij het door middel van gelden of door middel van sponsoring in natura.

Non-Profit & geheel op vrijwillige basis

De sterrenwacht wordt enkel geëxploiteerd door middel van vrijwillige krachten. Met andere woorden: wij hebben niemand op de loonlijst. Dit zorgt ervoor dat de onkosten zo laag mogelijk gehouden kunnen worden. Ook zijn wij een non-profit organisatie. Dat wil zeggen dat de omzet voor de volledige 100% aan de exploitatie van de sterrenwacht wordt uitgegeven. Verder is de sterrenwacht een grote groep van enthousiaste vrijwilligers rijk die de dagelijkse exploitatie op hun schouders neemt.

TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDELIJKHEID

Het bestuur van sterrenwacht Limburg garandeert transparantie en openheid omtrent de exploitatie van de sterrenwacht. Zo zijn de statuten opgezet in overeenkomst met de code cultural governance. Deze overeenkomst garandeert onderandere een eerlijke en heldere bestuursvoering en dwingt verantwoording af naar haar stakeholders.

Het bestuur zorgt verder voor een heldere financiële huishouding. Dit laat zij zien door middel van het publiceren van de nodige stukken zoals een jaarlijks werkplan, jaarverslag, begroting en resultaatrekening.

Donatieformulier
  Bericht:

  Kies bank (Betaal via ideal):

  Ik ga akkoord met de privacy policy  ANBI

  Sterrenwacht Limburg is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling oftewel ANBI-installing. Dat wil zeggen dat uw giften aan sterrenwacht Limburg aftrekbaar zijn.

  Meer informatie hierover vindt u op de ANBI-site van de belastingdienst.

   

  ANBI gerelateerde gegevens

  Naam: Stichting Sterrenwacht Limburg

  RSIN/Fiscaal nummer:
  851294066

  Bezoekadres: Schaapskooiweg 95, 6414 EL, Heerlen

  Doelstelling van de stichting: Beoefenen en verbreiden van de sterrenkunde in populair-wetenschappelijke zin.

  Beleidsplan & financiele verantwoording van de stichting: Het actuele beleidsplan van de sterrenwacht is omschreven in het werkplan van dit jaar. Zie het kopje “Documenten” hieronder om het werkplan in te zien.

  Overzicht van de aktiviteiten: Deze worden gepubliceerd op deze website (www.sterrenwacht.nl), op onze Facebook en Twitter pagina.

  Beloningsbeleid: Sterrenwacht Limburg werkt 100% met vrijwilligers. Dat is inclusief het bestuur. De stichting heeft ook niemand in dienst. Er vind dus voor geleverd werk geen enkele vorm van beloning plaats.

  Actueel bestuur van Sterrenwacht Limburg

  Christian Mass: Voorzitter

  Erik Essers: Secretaris

  Kay van Rooijen: Penningmeester

  Kai Gerards: Algemeen bestuurslid

  Maarten Ritzen: Algemeen bestuurslid